Disclaimer

Deze website van Linda y Dulce Nederland is weloverwogen en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hierbij streeft Linda y Dulce Nederland er naar om alle informatie zo juist en actueel mogelijk weer te geven. Desondanks kan het voorkomen dat op een bepaald moment niet alle informatie op deze website actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen op geen enkele manier rechten aan de consequenties van de informatie worden ontleend. Uitzondering hierop is wat staat vermeld in de Algemene Voorwaarden van Linda y Dulce Nederland; hieraan kunnen rechten worden ontleend indien deze door u uitdrukkelijk zijn geaccepteerd bij het plaatsten van één of meerdere bestellingen.

 

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen en diensten van Linda y Dulce Nederland. Wij behouden ons het recht voor om op ieder moment de informatie op de website te verbeteren of aan te passen/wijzigen.

 

Linda y Dulce Nederland stelt zich niet aansprakelijk voor misbruik van door copyright beschermde informatie door derden.