Privacy Verklaring

Linda y Dulce Nederland

Versie [1.0] - [01-02-2024]

 

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is Linda y Dulce Nederland in alle bedrijfsprocessen de verwerkingsverantwoordelijke. Linda y Dulce Nederland , verder te noemen Linda y Dulce. Volgens deze Privacy Verklaring worden uw gegevens verwerkt door Linda y Dulce te Fazantenhoek 9 2317 WP - Leiden - Nederland, met als ingeschrevene BTW-nummer NL001979302B17. Lees deze Privacy Verklaring met aandacht door, want het bevat belangrijke informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het aanmaken van een klantaccount, geeft u aan kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring en gaat u hier uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle gegevens die Linda y Dulce verzamelt en verwerkt van gebruikers en klanten van Linda y Dulce.

Als Linda y Dulce vinden wij het belangrijk dat onze dienstverlening eerlijk, transparant, persoonlijk en betrouwbaar is, en respecteren wij uw privacy. Het gegeven dat u uw vertrouwen in ons stelt, nemen wij aan als onze verantwoordelijkheid om uw privacy ten alle tijden te beschermen. Wanneer u bestelt bij Linda y Dulce begrijpen wij heel goed dat u precies wenst te weten wat wij met uw persoonlijke gegevens doen.  Onderstaand in de inhoudsopgave doen wij verder uitleg.

 

Inhoudsopgave Privacy Verklaring

 • 1. Algemeen
 • 2.  Persoonsgegevens
  • 2.1. Persoonsgegevens door uzelf
  • 2.2. Cookies
 • 3. Doelen van verwerking
  • 3.1. Algemene doeleinden
  • 3.2. Derden
  • 3.3. Direct Marketing
 • 4. Bewaartermijnen
 • 5. Rechten
  • 5.1. Recht van toegang 
  • 5.2. Recht van inzage, verbeteren, wijzigen, verwijderen gegevens, of andere vragen
  • 5.3. Recht van verzet
  • 5.4.Uitoefening van uw rechten
 • 6. Toegang door derden
 • 7.  Veiligheid en vertrouwelijkheid
  • 7.1. Beveiliging
  • 7.2. Aansprakelijkheid
  • 7.3. Veiligheidsvoorschriften
 • 8  Wijzigen Privacy Verklaring
 • 9. Cookies
  • 9.1. Wat is een cookie
  • 9.2. Cookies van derden
  • 9.3. Installatie
  • 9.4. Verzamelen van cookies
 • 10. Vragen, klachten en feedback

Artikel 1 - Algemeen

Linda y Dulce is graag transparant, en schept duidelijkheid voor wat betreft het omgaan met uw persoonlijke gegevens. In deze Privacy Verklaring kunt u teruglezen welke gegevens we verzamelen wanneer de klant actief is op onze website, wat de reden is dat wij de gegevens verzamelen en hoe wij deze gegevens verwerken om de gebruiksbeleving te optimaliseren. 

Richtlijnen:

 • Bij Linda y Dulce worden de persoonsgegevens verwerkt zoals ze voor de specifieke doelen door u als klant worden aangeleverd. Deze doelen en de vorm van persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring.
 • Voor verwerking van uw persoonsgegevens is uw uitdrukkelijke toestemming vereist.
 • De verwerking van uw persoonsgegeven zijn beperkt tot gegevens die nodig zijn voor het doeleinde waarvoor u als klant deze heeft aangereikt.
 • Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan derden, tenzij dit nodig is voor het doeleinde waarvoor de gegevens door u als klant zijn aangereikt.
 • Adequate acties worden genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. 
 • Via deze Privacy Verklaring stellen we u op de hoogte en maken u attent op uw rechten inzake uw persoonsgegevens. Linda y Dulce waakt ervoor dat uw rechten op een eerbiedige wijze zullen worden nageleefd. 

  Artikel 2 - Persoonsgegevens

  Alle gegevens die door Linda y Dulce  worden verzameld  zullen vertrouwelijk en met uiterste zorgvuldigheid worden behandeld, bewaard, en niet worden doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden. Linda y Dulce verwerkt uw gegevens om u een persoonlijke en op maat gemaakte service te verlenen. Alleen gegevens die door u op vrijwillige basis aan ons zijn verstrekt worden gebruikt. Linda y Dulce verzamelt uitsluitend die gegevens welke noodzakelijk zijn voor het informeren van onze klanten en voor een juiste verwerking van een bestelling. Iedere vorm van verwerking en communicatie van persoonsgegevens via de webbrowser zal worden versleuteld met behulp van SSL.  

  De gegevens worden tijdelijk opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en verwerkt voor de afhandeling van uw bestelling. Ook kan Linda y Dulce uw email- en adres gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van producten, diensten en wijzigingen die website gerelateerd zijn. Linda y  Dulce behoudt zich het recht om u tevens via uw emailadres vrijblijvende voordelen op producten aan te bieden. 

  2.1 Persoonsgegevens door uzelf

  • Het gaat hier om persoonsgegevens die uitsluitend door uzelf aan ons worden verstrekt via het aanmeldingsformulier op de website.
  • Naam, adres, woonplaats, land  [verzend- en bezorggegevens].
  • Contactgegevens: e-mail, telefoonnummer.
  • Factuuradres.
  • Betalingsgegevens.
  • IP-adres. 

  Linda y Dulce gebruikt deze gegevens voor het verwerken van uw bestelling.  Tip, registreer u als (vaste) klant op de website. Op ons portaal kunt u zelf gegevens wijzigen en doorvoeren.

  2.2 Cookies

  • De website maakt gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen.
  • Wij maken hier gebruik van om ervoor te zorgen dat de website goed blijft werken en u als klant een goede winkelervaring kunt beleven.
  • Voor meer info over cookies, zie Artikel 9 - Cookies.

  Artikel 3 - Doelen van verwerking

  3.1 Algemene doeleinden

  Uw persoonsgegevens worden verzameld om de producten of diensten te kunnen leveren, beheer van bestellingen, klachtenbehandeling, aanmaken en beheren van een account op de website, contact met u als klant bij vragen. Wanneer u mogelijk een vraag heeft kunt u deze aan ons stellen via het contactformulier. Op dit formulier wordt u de vraag gesteld om verschillende gegevens in te vullen. U kunt zelf een keuze maken welke gegevens u met ons wenst te delen. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen worden deze gegevens zolang bewaard als dat het nodig is om uw vraag te beantwoorden.

  3.2 Derden

  Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst en wanneer dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. In het geval dat u bij ons een bestelling plaatst of u registreert als klant, geven wij de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens door aan derden, bijvoorbeeld de bezorgdienst. 

  • Het bezorgen van uw bestellingen door DHL, DPD, Postnl
  • Het hosten van de database en website door ???

  Nooit wordt er door ons persoonsgegevens verstrekt aan andere partijen (derden), dan die partijen met wie wij een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. In de samenwerkingsovereenkomst worden noodzakelijke afspraken opgenomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Een voorbeeld hiervan is in het kader van een politie- of gerechtelijk onderzoek. 

  Indien u zelf toestemming geeft kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden. U kunt ervoor kiezen om deze toestemming in te trekken op ieder gewenst moment, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de voorafgaande verwerking van die gegevens, alvorens de intrekking van die toestemming. Er worden geen persoonsgegevens gedeeld met partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

  Aanbieders van navigatie/kaartensoftware zoals Google Maps kunnen mogelijk gegevens van locatie opslaan en verwerken, zonder dat Linda y Dulce hier invloed op heeft. Wij verwijzen u naar de Privacy Verklaringen van deze bedrijven.

  3.3 Direct marketing

  Persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor direct marketing, tenzij u nadrukkelijk toestemming heeft gegeven.

  Bij het plaatsen van een order geeft u deze toestemming eenmalig. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken,

  zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@lindaydulce.nl  of door het contactformulier in te vullen op de website.

  Artikel 4 - Bewaartermijnen

  De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt zo lang als nodig is om uw bestelling af te handelen, en in functie van de contractuele relatie tussen Linda y Dulce en u.  Hierna bewaren we de gegevens uiterlijk twee jaar voor onze doelen. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij wij verplicht zijn door de wet om ze langer te bewaren. Om een voorbeeld te noemen verplicht de wet om de betalingsgegevens zeven jaar te bewaren.

  Artikel 5 - Rechten

  5.1 Recht van toegang 

  Als geregistreerde klant van Linda y Dulce heeft u op ieder moment gratis het recht om kennis te nemen van uw persoonsgegevens.

  5.2 Recht van inzage, verbeteren, wijzigen, verwijderen gegevens, of andere vragen

  Het is u vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mede te delen aan Linda y Dulce. Daarnaast heeft u op ieder door u gekozen moment recht op inzage, correctie of schrapping van persoonlijke gegevens uit ons bestand, mits u voldaan heeft aan uw betalingsverplichting.  U heeft het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.  Zo is het mogelijk om te controleren of de gegevens nog kloppend zijn. Wil je weten welke gegevens wij met uw toestemming gebruiken of wilt u dat wij de gegevensverwerking beperken of stopzetten, stuurt u  ons in dit geval een verzoek hiertoe via e-mail. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. Mocht u ongewenste e-mail ontvangen van Linda y Dulce, dan worden de e-mailgegevens op verzoek per direct uit onze verzendlijst verwijderd. 

  5.3 Recht van verzet

  U heeft de beschikking over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om legitieme redenen. Echter, u kunt zich niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor het tot uitvoering brengen van de contractuele verplichtingen. Wel heeft u het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van Direct Marketing.

  5.4 Uitoefening van uw rechten

  U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen middels:

  Artikel 6 - Toegang door derden 

  Met het doel uw persoonsgegevens te kunnen verwerken verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij kunnen een gelijkaardig niveau van bescherming bieden door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Verklaring.

  Artikel 7 - Veiligheid en vertrouwelijkheid

  7.1 Beveiliging

  Alle gegevens die met ons gedeeld zijn worden beveiligd met de modernste up-to-date technieken om het verlies, de vervalsing, de wijziging, de vernietiging, de niet-toegestane toegang, of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden, alsook elke andere toegestane verwerking van gegevens. Wanneer gegevens uit noodzakelijkheid doorgegeven worden aan bedrijven (derden), als voorbeeld de bezorgdienst, dan wordt er door ons van een dergelijk bedrijf geëist dat zij op dezelfde wijze omgaan met de persoonsgegevens. Derden mogen alleen de gegevens gebruiken voor het doel waarvoor derden de persoonsgegevens hebben gekregen.

  7.2 Aansprakelijkheid 

  Linda y Dulce kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

  7.3 Veiligheidsvoorschriften

  U dient ten alle tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke toegang tot uw login en code-acties van niet-toegestane  te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identiteitsgegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid hiervan.

  Artikel 8 - Wijziging Privacy Verklaring

  Om u zo goed mogelijk te kunnen informeren over het gebruik van de gegevens kan deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen hiertoe aanleiding zijn. We zullen u altijd op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen. De meest actuele Privacy Verklaring vindt u altijd op www.lindaydulce.nl. We adviseren u om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen teneinde van eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn. In de Privacy Verklaring vindt u altijd terug de laatste datum van wijziging.

  Wij controleren met regelmaat of we aan deze Privacy Verklaring voldoen.

  Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1-08-2023.

  Artikel 9 - Cookies

  9.1 Wat is een Cookie

  Een Cookie  is een klein tekst bestandje die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u onze website gebruikt. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website. Alleen als u vooraf toestemming hebt gegeven aan ons, plaatsen wij cookies. Wanneer u geen cookies wilt ontvangen kunt u de instellingen van uw internetbrowser aanpassen om het gebruik van cookies te blokkeren.

  9.2 Cookies van derden

  Via onze website worden momenteel geen cookies van derden geplaatst. Indien dit in de toekomst wel plaats gaat vinden is op het gebruik van cookies door andere bedrijven het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf va toepassing. We raden je aan wanneer dit van toepassing is, het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf aandachtig te lezen.

  9.2. Website cookies

  Hieronder kunt u lezen welke cookies gebruikt worden via onze website.

  • Taal cookie
  • Email cookie
  • Live chat cookie (momenteel is er geen live-chat werkzaam via onze website)

  9.3. Installatie

  U kunt de installatie van deze cookies weigeren door deze uit te schakelen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken. 

  9.4 Verzamelen van cookies

  Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Linda y Dulce en uitsluitend gedurende uw bezoek aan onze website. 

  Artikel 10 - Vragen, klachten en feedback

  Bij nog verdere vragen of opmerkingen inzake de verwerking van uw persoonsgegevens, het voorkomt dat u een klacht heeft of wanneer u vragen heeft over deze Privacy Verklaring, helpen wij u graag verder. 

  Wij adviseren u om met ons contact op te nemen via:

  Indien u een klacht heeft waar wij onverhoopt samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens die toezicht houdt op het verwerken van persoonsgegevens.